Fundació Sara

La Fundació pretén recordar a la Sara, realitzant activitats culturals i de caràcter benèfic.

La Fundación Sara Sánchez Coma és una Fundació Privada que es regeix per les normes de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i té com a objectiu la concessió de beques d'estudi i l'organització de concursos literaris.

La Fundación Sara Sánchez Coma realitzarà les següents activitats: entre qualssevol d'altres que siguin aprovades pel Patronat* en cada moment:

  • Atorga beques per a sufragar totalment o parcialment els estudis al col•legi Liceu Francès de Barcelona.
  • Convoca concursos de caràcter literari, cultural o artístic, entre els alumnes del Liceu Francès de Barcelona.
    (Tot això en els termes i condicions que en cada moment estableixi el Patronat)

Patronat

*El Patronat de la Fundació és l'òrgan de govern i representació de la institució. S'encarrega d'establir les activitats que ha de desenvolupar, aprovar els pressupostos, comptes anuals i fixar els criteris d'actuació.

El patronat està format per:

Sergio Sánchez Solé

President

Montserrat Coma Catafal

Secretària

Jean Bastianelli

Liceu Francès de Barcelona (Vocal)

David Grebler

Vocal