Concurs literari

Cada any, durant el mes d'abril, la Fundació organitza un concurs literari entre els alumnes de

  • Sixième
  • Quatrième
  • Seconde

El concurs consisteix:

  • Redacció: en prosa, o poesia
  • Idioma: en castellà, català, francès o anglès
  • Tema: elegit pel patronat
  • Format: Din A4, de 25 a 30 línies per pàgina, tipus de lletra Arial 12 i lliurament en arxiu Word. Totes las pàgines hauran d'anar numerades menys la portada.

Hi ha un premi per cada idioma en cada curs.

Els aspirants al premi han d'enviar les seves produccions a info@fundacionsarasanchezcoma.org

El jurat estarà format pels Patrons de la Fundació així com per diversos professors del Liceu Francès.
Els premis consistiran en bons de 100 euros bescanviables per llibres i es donaran a conèixer en un esdeveniment organitzat a la Salle Dravet durant el mes d'abril de cada any.
Un sorteig d'1 setmana de colònies del British Summer entre els guanyadors.
Lots de llibres i material
Sorteig d'entrades a Port Aventura i Tibidabo

Concurs literari


CONSULTA AQUÍ, ELS PREMIS CONCEDITS DES DE LA PRIMERA EDICIÓ DE 2010