Beques

Beques per a alumnes del Liceu Francès de Barcelona

dibujos becasLes beques d'estudi de la Fundación Sara Sánchez Coma es dirigeixen a aquells alumnes del Liceu Francès de Barcelona (de 6ème en endavant) que per motius econòmics no pugui seguir els seus estudi al Liceu.

Les beques consisteixen en el pagament de fins a un import equivalent al 90% de les quotes d'escolarització del beneficiari i, si s'escau, dels drets d'examen que es pugui veure obligat a fer front. El percentatge exacte de les beques serà determinat pel Patronat, cas a cas.

Les beques es concediran:

  • en atenció a l'expedient acadèmic del sol•licitant,
  • als anys que li falten per finalitzar els seus estudis al Liceu,
  • a les seves circumstàncies econòmiques i familiars
  • a totes aquelles altres qüestions de caràcter objectiu que el Patronat consideri convenient en cada moment.

Les beques es concedeixen el mes d'abril de cada any, en relació amb les sol•licituds rebudes fins aquell moment, i sempre per a l'any acadèmic següent.

Com puc accedir a una beca?

Les sol•licituds de beca poden enviar-se a la Fundació en qualsevol moment. Per a això s'haurà de presentar:

  • Notes acadèmiques dels dos cursos anteriors.
  • Renda anual dels pares o tutors o representants legals
  • Carta de motivació per part de l'alumne

(Els representants legals del candidat han d'estar disposats a proporcionar la informació que els sigui requerida.)

info@fundacionsarasanchezcoma.org
C/Tuset 18 3er 1a
08006 Barcelona
*Tota la informació enviada és confidencial *

Renovació de Beques: Les beques es renoven, si escau, any a any, sempre en el mes d'abril anterior, en atenció a l'evolució de les circumstàncies de cada beneficiari (resultats acadèmics de l'any anterior, evolució de la situació econòmica de l'entorn familiar, etc.) i a la capacitat financera de la Fundació en cada moment.

BEQUES CONCEDIDES

Beca 2010-2011

BEQUES CONCEDIDESAquest curs 2010-2011 s'ha concedit la 1era Beca d'estudis de la Fundación Sara Sánchez Coma per a un alumne de 3ème.

Beca 2011-2012

BEQUES CONCEDIDESAquest any la Fundación Sara Sánchez Coma ha concedit dues beques d'estudi per a uns alumnes de 2onde i de 1ère.

Beca 2012-2013

BEQUES CONCEDIDESAquest any la Fundación Sara Sánchez Coma ha concedit tres beques d'estudi per a uns alumnes de 2onde, de 1ère i de Terminale.

Beca 2013-2014

BEQUES CONCEDIDESAquest any la Fundación Sara Sánchez Coma ha concedit dues beques d'estudi.

Beca 2014-2015

BEQUES CONCEDIDESUn any més, la Fundación Sara Sánchez Coma ha concedit dues beques d'estudi.

Beca 2015-2016

BEQUES CONCEDIDESUn any més, la Fundación Sara Sánchez Coma ha concedit tres beques d'estudi.

Beca 2016-2017

BEQUES CONCEDIDESUn any més, la Fundación Sara Sánchez Coma ha concedit tres beques d'estudi.

Beca 2017-2018

BEQUES CONCEDIDESUn any més, la Fundación Sara Sánchez Coma ha concedit tres beques d'estudi.

Beca 2018-2019

BEQUES CONCEDIDESAquest any la Fundació Sara Sánchez Coma ha concedit tres beques.

Beca 2019-2020

BEQUES CONCEDIDESUn any més, la Fundación Sara Sánchez Coma ha concedit quatre beques d'estudi.

Beca 2020-2021

BECAS CONCEDIDASAquest any la Fundació Sara Sánchez Coma ha concedit tres beques d'estudi.

Beca 2021-2022

BECAS CONCEDIDASAquest any la Fundació Sara Sánchez Coma ha concedit quatre beques d'estudi.

Beca 2022-2023

BECAS CONCEDIDASAquest any, la Fundació Sara Sánchez Coma ha concedit una beca d'estudi, així com dues mitges beques.

Els desitgem molt bon curs escolar!