Concurs 2020

Aquest any, el concurs de Premis Literaris de la Fundación Sara Sánchez Coma, arriba a la onzena edició. Com en anys anteriores, podràn participar els alumnes de:

  • Sixième
  • Quatrième
  • Seconde

El concurs consisteix:

  • Redacció: en prosa, o poesia
  • Idioma: en castellà, català, francès o anglès
  • Tema: "Gotes d'aigua"
  • Format: Din A4, de 25 a 30 línies per pàgina, tipus de lletra Arial 12 i lliurament en arxiu Word. Totes las pàgines hauran d'anar numerades menys la portada.

Hi ha un premi per cada idioma en cada curs, de manera que hi ha un total de dotze premis.

Els aspirants al premi han d'enviar les seves produccions abans de dimarts 3 de març a info@fundacionsarasanchezcoma.org

El jurat estarà format pels Patrons de la Fundació així com per diversos professors del Liceu Francès.
Els premis consistiran en bons de 100 euros bescanviables per llibres i es donaran a conèixer en un esdeveniment organitzat a la Salle Dravet durant el mes d'abril de cada any.
Un sorteig d'1 setmana de colònies del British Summer entre els guanyadors.
Lots de llibres i material
Sorteig d'entrades a Port Aventura i Tibidabo

Lliurament de Premis: dilluns 27 d'abril a les 14 hores a la Salle Dravet

Concurso literario