Concurs 2024

Aquest any, el concurs de Premis Literaris de la Fundación Sara Sánchez Coma, arriba a la quinzena edició. Com en anys anteriores, podràn participar els alumnes de:

  • Sixième
  • Quatrième
  • Seconde
  • Aquest any també están convidats a participar els alumnes de 1ÈRE BFI

El concurs consisteix:

  • Redacció: en prosa, o a la mejor poesia
  • Idioma: en castellà, català, francès o anglès
  • Tema: "Les pedres"
  • Format: Din A4, de 25 a 30 línies per pàgina, tipus de lletra Arial 12 i entrega en arxiu Word. Totes les pàgines han d'anar numerades menys la portada.

Hi ha un premi per cada idioma a cada curs, per la qual cosa hi ha un total de dotze premis.

Els aspirants al premi han d'enviar les seves produccions abans de divendres 1 de març a info@fundacionsarasanchezcoma.org

El jurat estarà format pels Patrons de la Fundació així com per diversos professors del Liceu Francès.
Els premis consistiran en bons de 100 euros bescanviables per llibres i es donaran a conèixer en un esdeveniment organitzat a la Salle Dravet durant el mes d'abril de cada any.
Un sorteig d'1 setmana de colònies del British Summer entre els guanyadors.
Lots de llibres i material
Sorteig d'entrades a Port Aventura i Tibidabo

Lliurament de Premis: dimarts 23 d'abril a les 16:40 hores a la Salle Dravet

 

Fundació Sara Sánchez Coma

Concurso literario